Whop
81 products
Sort & Filter
Company Image
Company image
HajsoHolicy
4.97
(4)
€49.50
/month
Hajsoholicy – Grupa z ambicjami i pomysłami Hossa tuż, tuż a w jakim stopniu Ty się przygotowałeś? HajsoHolicy, co to ? Pozwól, że wyjaśnię, czym jest nasza społeczność HsH. HajsoHolicy to grupa, która zrodziła się podczas pierwszej hossy w 2016 roku. Od początku nasza grupa tętni ambicjami i kreatywnymi pomysłami. Przetrwaliśmy wiele wyzwań, ale mimo wszystko, niezależnie od nowych i nieznanych nam wcześniej doświadczeń, nadal działamy i nieustannie się rozwijamy. Wszystko to jest możliwe dzięki temu, że społeczność ta jest prowadzona przez osoby w pełni zaangażowane, gotowe do wsparcia i pomocy innym. Dlaczego Discord? Nasza społeczność zaczęła się na FB, następnie na Telegramie, a później stworzyliśmy pełne, otwarte i bezpłatne forum dyskusyjne na Discordzie. Ta forma umożliwia nam skupienie się na naszych celach, eliminując wszelkie rozpraszacze. Dodatkowo stworzyliśmy klub dla entuzjastów kryptowalut i osób szukających alternatywnych sposobów zarabiania. Na naszym forum znajdziesz wiele bezpłatnych materiałów edukacyjnych oraz wsparcie innych członków społeczności. Kto może skorzystać z naszego forum? Jeśli chcesz być dobrze przygotowany na kolejną Hossę, być na bieżąco z aktualnymi trendami na rynku kryptowalut i korzystać ze sprawdzonych strategii, ta społeczność jest dla Ciebie. Jeżeli nie chcesz już tracić czasu na samodzielne szukanie informacji w internecie, ta społeczność jest również dla Ciebie. Przyłączając się do naszego Discorda, zyskasz dostęp do dodatkowej wiedzy i wsparcia. Jeśli zdecydujesz się na aktywne członkostwo w klubie, otrzymasz jeszcze więcej korzyści. Wiedza, którą się dzielimy, jest przydatna zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych. Nasza platforma jest dobrze zorganizowana i łatwa do nawigacji, co umożliwia szybkie zrozumienie tematu kryptowalut. Jeśli szukasz informacji, aktualności i możliwości, nie chcesz na ślepo przeszukiwać internetu, nasza społeczność jest dla Ciebie. Dołącz do nas i rozwijaj swoje umiejętności! Zapraszamy
Trading
Investing
Legacy Trading
4.97
(2)
$14.99
/week
The goal of our team is to use our combined experience and knowledge to educate others and foster an environment that is conducive to learn within. We don't want to just let you know what we are doing on the market, we want to show you how we get to these conclusions so YOU can eventually become a more experienced trader yourself! In our community, we have weekly conversations and discussions to aid our members in their investing journeys in order to help everyone build towards their goals. Trading is difficult and with our help, financial freedom could be one step closer. Start Building Your Legacy Today. Join Us.
Trading
Investing
Company image
G7 Trading VIP Access
4.92
(4)
$75.00
/month
Welcome to G7 Trading, where financial empowerment meets strategic expertise in the world of forex trading and investing. Established with a vision to democratize financial markets, G7 Trading is a leading educational platform that equips individuals with the knowledge and skills needed to navigate the complexities of forex trading and investing.
Trading
Investing
Company Image
Company Image
Company image
ANTICHAMBRE 🅰
4.93
(3)
Free
Bonjour et bienvenue sur Antichambre ! Antichambre c'est une communauté qui partageant les mêmes idées et qui s'efforce de créer une vie d'abondance ! Vous allez être branché sur de multiples industries : Forex, Crypto, Création de contenu, SMMA, Vente, etc... Que tu sois un débutant ou un entrepreneur expérimenté cherchant à passer à l'échelle supérieure, Antichambre contient tout ce dont tu as besoin pour réussir. C'est pas un discord business banal. Sérieusement, prépares-toi à changer ta vie.
Trading
Investing
Company Image
Company image
WBE Forex/Indicies & Options Traders
4.97
(3)
$28.50
/month
Wealth building empire is a community committed to helping individuals build wealth and achieve financial freedom. With a 95%+ win rate, we offer insights and guidance on investments like options, stocks, forex, and cryptocurrencies. Our platform is a hub for like-minded individuals eager to learn and grow their wealth. We value trust, integrity, and transparency, fostering collaboration and knowledge sharing. At Wealth Building Empire, we provide comprehensive information and resources to empower our community. Whether you're a beginner or experienced investor, our platform offers tailored tools and guidance. Our goal is to help everyone achieve financial independence. With knowledge, strategies, and support, anyone can create a path to wealth and a brighter future. Our Mission We are tired of seeing Wall Street & the banks only help the ultra-rich get richer. Ordinary people don’t have the resources, time, or tools to successfully trade and beat the market consistently. We are here to change that. WBE brings everything to you and allows anyone to succeed without needing a lot of time or experience. Join our community now and let’s Take Wall Street together!
Trading
Investing
Company Image
Company image
Mcast Trades
4.97
(5)
$19.99
/month
Free Trial
Welcome to "Mcast Trades" - Your Gateway to Proficient Options Trading! At "Mcast Trades," we are a passionate community of traders who believe in the transformative power of options trading. Our discord server is dedicated to equipping traders of all levels with the knowledge, tools, and support they need to achieve financial independence through strategic options trading. Why Choose Us? Expertise and Guidance: Our team of seasoned traders boasts years of experience in the options market. From beginners seeking a strong foundation to advanced traders aiming to enhance their skills, we provide comprehensive guidance and expertise to every member. Education is Key: We firmly believe in the adage "knowledge is power." Our server is a treasure trove of educational resources, offering tutorials, webinars, market insights, and valuable research to sharpen your trading acumen. Community Collaboration: In "Mcast Trades," we foster a warm and inclusive atmosphere where traders from diverse backgrounds come together to exchange ideas, share experiences, and grow collectively. Our vibrant community of like-minded individuals enables peer learning and networking opportunities. Cutting-Edge Analysis: Stay ahead of the curve with our cutting-edge market analysis tools and real-time updates. Our team keeps a vigilant eye on the market trends, identifying potential opportunities, and sharing them with our members. Risk Management: Successful trading goes hand in hand with effective risk management. Our community emphasizes the importance of managing risk prudently and employs strategies to safeguard your capital. Supportive Environment: We understand that trading can be a challenging journey. Therefore, our community is built on support and encouragement, ensuring that no trader feels alone in their quest for financial freedom. Join "Mcast Trades" today and unlock the potential of options trading. Whether you're a novice seeking to begin your trading journey or an experienced trader looking to enhance your skills, we welcome you to our family. Together, let's light the way to financial independence through the art of options trading!
Trading
Investing
Company Image
Company image
OPTIONS SLAYERS
4.97
(23)
Free
WE SPECIALIZE IN PROVIDING EXPERT GUIDANCE AND STRATEGIC ADVICE TO EMPOWER INDIVIDUALS AND BUSINESSES IN OPTIMIZING THEIR STOCK OPTIONS, ENSURING THEY MAKE INFORMED DECISIONS TO MAXIMIZE THEIR FINANCIAL POTENTIAL. WITH A DEDICATED TEAM OF EXPERIENCED PROFESSIONALS, WE NAVIGATE THE COMPLEXITIES OF STOCK OPTIONS, DELIVERING TAILORED SOLUTIONS THAT ALIGN WITH OUR CLIENTS' FINANCIAL GOALS.
Trading
Investing
Company Image
Company image
OZ Trading
4.94
(6)
$99.99
/month
Welcome to the official Discord community of OZ Trading, a vibrant and dynamic group of individual traders led by our experienced head moderator, Ozzy. With over a decade of trading expertise in stocks, options, and futures, Ozzy brings a wealth of knowledge to the table. Our community is dedicated to mastering the art of price action and identifying key levels for optimal entries and exits. At OZ Trading, we believe in fostering a collaborative environment where traders of all levels can learn, grow, and succeed together. Join us on this exciting journey and elevate your trading skills to new heights.
Trading
Investing
Company Image
Company image
RSN Investing
4.97
(2)
Free
3 days
RSN Investing was founded in 2021 with the goal of guiding all kinds of Traders and Investors in the Crypto and Stockmarket. We noticed that more and more people showed interest in these emerging markets. With our platform, they can get the best possible start right away because of our team ranging from 4 to 7 years of experience in trading and investing in Crypto and Stocks. Within the Platinum group, we share the exact steps taken to maximally benefit from the Crypto and Stockmarket.
Trading
Investing
Company Image
Company image
Profit Labs
4.95
(57)
Profit Labs is a community of like-minded individuals who are all striving towards financial freedom through education and support. We believe that financial well-being is an essential aspect of a fulfilling life, and we work towards transforming our financial situations from lead into gold.
Trading
Investing
Showing 41 - 50 of 81
Sort & Filter