Whop
1/1
Company Image

Market Observation

Unleash Your Curiosity

I share techniques from various traders, what works, and how to integrate strategies. Understanding market dynamics is crucial for short-term and long-term trades. It's key to establish a systematic approach to psychology, risk management, and trade management. I have over 6 years of experience from mentors like The Inner Circle Trader, Trader Dante, W.Hunting, Mayne, Chris Lori, Larry Williams, Anton Kreil, Alexander Elder, and psychologists, Steenbarger, Douglas, and Kyiv.

Obchodní Průvodce poskytuje know-how pro investory a obchodníky jak se pohybovat na finančním trhu a dělat kvalitnější rozhodnutí. Sdílím techniky od různých obchodníků, co funguje a jak integrovat strategie. Důležité je porozumět dynamice trhu, identifikovat příležitosti a formulovat účinné reakce. Mám více než 6 let od mentorů jako The Inner Circle Trader, Trader Dante, W.Hunting, Mayne, Chris Lori, Larry Williams, Anton Kreil, Alexander Elder a psychologů Steenbarger, Douglas a Kyiv.

includes
Discord icon

Discord

VIP

Features
🤩
Weekly Streams
Streamy 2x týdně + 1x Overview
🧠
Live Setups
😏
Follow my journey
Sleduj mou cestu a zlepšuj se z mých chyb
Customer Q&A

Be the first to ask Market Observation a question. If answered, your question will show up here for future customers to see.

FAQs
What's in Discord?
Discussions cover various aspects of investing and market monitoring, including trading stocks, commodities, currency pairs, and other investment instruments. You can ask about strategies, analysis, trends, and anything related to investing.
Co vše je v Discordu?
Diskuse se týkají různých aspektů investic a sledování trhu, včetně obchodování s akciemi, komoditami, měnovými páry a dalšími investičními nástroji. Můžete se zeptat na strategie, analýzy, trendy a cokoli, co souvisí s investováním.
Can I share my own analysis and opinions on the markets?
Yes, we encourage active participation and your own premise / analysis and opinions on the markets.
Mohu sdílet své vlastní analýzy a názory na trhy?
Ano, podporujeme aktivní účast a vaše vlastní předpoklady / analýzy a názory na trhy.
About the seller
Company image
Market Observation
Trading • Investing

0 reviews

I share techniques from various traders, what works, and how to integrate strategies. Understanding market dynamics is crucial for short-term and long-term trades. It's key to establish a systematic approach to psychology, risk management, and trade management. I have over 6 years of experience from mentors like The Inner Circle Trader, Trader Dante, W.Hunting, Mayne, Chris Lori, Larry Williams, Anton Kreil, Alexander Elder, and psychologists, Steenbarger, Douglas, and Kyiv. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Obchodní Průvodce poskytuje know-how pro investory a obchodníky jak se pohybovat na finančním trhu a dělat kvalitnější rozhodnutí. Sdílím techniky od různých obchodníků, co funguje a jak integrovat strategie. Důležité je porozumět dynamice trhu, identifikovat příležitosti a formulovat účinné reakce. Mám více než 6 let od mentorů jako The Inner Circle Trader, Trader Dante, W.Hunting, Mayne, Chris Lori, Larry Williams, Anton Kreil, Alexander Elder a psychologů Steenbarger, Douglas a Kyiv.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Instagram
@adamkubina8
YouTube
YouTube